Tag: Ad Network

Tìm hiểu những thuật ngữ trong digital marketing

Tìm hiểu những thuật ngữ trong digital marketing

Google Adsense là một chương trình quảng cáo cho phép các nhà xuất bản website (publisher) tham gia vào mạng quảng cáo Google Adwords, đăng quảng cáo của Google trên website của mình và kiếm được thu nhập khi người