Tag: các bước seo

7 bước seo nên dùng khi cân nhắc việc xây dựng lại thương hiệu

7 bước seo nên dùng khi cân nhắc việc xây dựng lại thương hiệu

Nếu trang web của bạn có các trang khác nhau và cấu trúc URL khác, nó sẽ làm cho mọi thứ phức tạp hơn một chút. Bởi vì bạn không thể chuyển hướng chính xác các trang cũ sang trang