Tag: các xu hướng marketing

Dự đoán các xu hướng marketing trong năm 2017

Dự đoán các xu hướng marketing trong năm 2017

Công ty phần mềm Salesforce dự đoán giới startup sẽ trải nghiệm những lợi ích từng phần khi các công ty lớn đầu tư vào xu hướng này, hiện một trong số đó là startup Flamingo có trụ sở đặt