Tag: Email Marketing

Những lý do nên sử dụng email marketing

Những lý do nên sử dụng email marketing

Với Email marketing thông điệp của bạn sẽ được gửi đi một cách nhanh chóng, và chính xác đối tượng mà bạn muốn nhắm đến, Điều đặc biệt hơn bạn có thể gửi đến người nhận trên toàn thế giới

Tìm hiểu về SMS Marketing và Email Marketing

Tìm hiểu về SMS Marketing và Email Marketing

SMS, Email thành công và thất bại: Nếu gửi thất bại nghĩa là số điện thoại hoặc email đó không tồn tại, email đã bị xóa hoặc điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Nếu tỷ lệ gửi thất bại cao,