Tag: nội dung

Content marketing chỉ là bình mới rượu cũ

Content marketing chỉ là bình mới rượu cũ

Ai hỏi tôi Content Marketing là gì là tôi chịu. Tôi chỉ biết mỗi việc giúp các thương hiệu lớn bé tôi có may mắn nhặt được trên đường trao vào tay những khách hàng đang tìm kiếm họ. Nếu

8 mẹo thu hút và giữ chân đọc giả

8 mẹo thu hút và giữ chân đọc giả

Rất nhiều công cụ chia sẻ hiện hữu, và chúng có thể được cài đặt trên trang web với mã đơn giản HTML hoặc ứng dụng kết nối như Add This. Khi một nội dung tốt nhận được rất nhiều

Sự thật về content marketing

Sự thật về content marketing

Chúng ta phải thay đổi tiếp cận của tiếp thị nội dung theo nhiều hướng khác nhau với bây giờ. Đó là phải từ quan điểm của người dùng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi chiến lược nội dung

Chia sẻ ý tưởng cho content marketing

Chia sẻ ý tưởng cho content marketing

Hãy thiết lập app Gleam để tạo sự chuyên nghiệp, dễ dàng cho cuộc thi của bạn. Khi đó Gleam sẽ giúp bạn thống kê lượng nhấp chuột, ghé trang hay hỗ trợ việc chia sẻ thông tin cũng như

5 câu hỏi cần trả lời trước khi sáng tạo một mẩu content nào

5 câu hỏi cần trả lời trước khi sáng tạo một mẩu content nào

Tính độc đáo là tiêu chuẩn quan trọng nhất của bất kỳ mẩu content nào. Nếu thông tin của bạn là độc nhất, mới nhất, bạn có thể bỏ qua câu hỏi này. Nhưng nếu không, hãy chấp nhận sự

Những yếu tố để có chiến lược Marketing thành công

Những yếu tố để có chiến lược Marketing thành công

Đầu tư vào một chiến lược tiếp thị cho doanh nghiệp nhỏ là sự đầu tư tốt nhất bạn sẽ từng làm. Nó có thể giúp bạn tiết kiệm chi phí cũng như tạo ra các khoản lợi nhuận. Vì

Lý do content marketing có tỷ lệ ROI không cao

Lý do content marketing có tỷ lệ ROI không cao

Nếu bạn nắm chắc được nội dung của mình có ROI cao hay thấp thì dám chắc bạn còn có thể bay xa hơn nữa để chạm đến mục tiêu tiếp thị của mình. Tất cả đều bắt đầu với

Tư vấn sáng tạo content marketing

Tư vấn sáng tạo content marketing

Sự thú vị không chỉ nằm ở cách mà Probiotic now mô tả về chính họ, mà còn ở những nội dung trên blog. Những bài viết của họ làm các khái niệm về khoa học và sức khỏe dễ

Khác biệt giữa nội dung và tiếp thị nội dung

Khác biệt giữa nội dung và tiếp thị nội dung

Giám đốc nội dung có thể sẽ không bao giờ có mặt ở khắp nơi. Nhưng nếu năng lực của bạn đáp ứng tốt thì nhiều khả năng sẽ trở thành một vị trí lớn hơn trong vài năm tới.

Một số câu hỏi khó bộ phận marketing nên tự hỏi

Một số câu hỏi khó bộ phận marketing nên tự hỏi

Với vai trò là một người làm content marketing, trách nhiệm của bạn là gì ? Bạn có phải chịu trách nhiệm cho trang blog, trang web hay các bài đăng trên mạng xã hội, thu hút khách hàng hay