Tag: Seo hình ảnh

Hướng dẫn cách Seo hình ảnh tối ưu

Hướng dẫn cách Seo hình ảnh tối ưu

Tốc độ tải trang là yếu tố rất quan trọng tác động tới cả người dùng và các công cụ tìm kiếm. Một trang sử dụng bức ảnh có kích cỡ lớn thường trang tải sẽ chậm trang khiến người