Tag: thiết kế

Lưu ý cần ghi nhớ để thiết kế website theo yêu cầu

Lưu ý cần ghi nhớ để thiết kế website theo yêu cầu

Khi thiết kế website theo yêu cầu, bạn không nên chỉ chú ý đến giao diện. Những yếu tố khác cũng rất quan trọng để cấu thành một website tốt phục vụ cho việc kinh doanh bán hàng. Hiện nay