Tag: thứ hạng từ khóa

Thứ hạng từ khóa có còn quan trọng như trước đây

Thứ hạng từ khóa có còn quan trọng như trước đây

Khi bạn có được khách hàng và đứng ở top 3 trong Google, họ đến với bạn và nói “Những gì bạn đã làm quả là tuyệt vời nhưng tôi không nhận được lưu lượng truy cập hoặc bán hàng