Tag: tìm kiếm

Google nắm gọn thị trường quảng cáo tìm kiếm

Google nắm gọn thị trường quảng cáo tìm kiếm

Ông Martin Utreras – chuyên gia phân tích cao cấp của eMarketer cho rằng hệ thống quảng cáo tự động và quảng cáo di động của Google vẫn tiếp tục sinh lợi cao. “Tuy nhiên, doanh thu có thể bị