Tag: Twitter

Những xu hướng digital marketing nên biết

Những xu hướng digital marketing nên biết

Hãy để thị trường khán giả mục tiêu của bạn tiếp xúc với thương hiệu của bạn thông qua người thân của họ hoặc người nổi tiếng từ các nền tảng như Youtube, Pinterest, Instagram, Meerkat và Periscope. Sắp tới