Tag: xây dựng thương hiệu

7 bước seo nên dùng khi cân nhắc việc xây dựng lại thương hiệu

7 bước seo nên dùng khi cân nhắc việc xây dựng lại thương hiệu

Nếu trang web của bạn có các trang khác nhau và cấu trúc URL khác, nó sẽ làm cho mọi thứ phức tạp hơn một chút. Bởi vì bạn không thể chuyển hướng chính xác các trang cũ sang trang

9 gợi ý quảng bá công ty trên mạng xã hội

9 gợi ý quảng bá công ty trên mạng xã hội

Các nhóm trên LinkedIn cũng là nơi lí tưởng để liên hệ với các thành viên tích cực trên LinkedIn. Tham gia vào các cuộc thảo luận và cung cấp những câu trả lời giá trị để lôi kéo mội